Суштина поетике

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСT

  <<насловна                  ISSN 2334-9417 

          


Број 54/55         Година V             Јун/јул 2018.              

Излази двомесечно             

Правилник           
 22 

. 06. 2018. год. 


У овом броју
Реч уредника


У јесењем (новембарско-децембарски) двоброју Суштине поетике направили смо неке промене. Избацили неке сталне рубрике, а убацили нове, попут осврта У ретровизору, која је прешла огледни развој и усталила се умешно вођена од стране Бране Тарбук. Исти двоброј се разликује од осталих и по првом штампаном издању, додуше у неко-лико примерака, али веома добро прихваћен од оних који су имали прилику да га листају.

У фебруарско-мартовском броју уведена је новина Трагом писаца, коју приређује Милена Ћировић а већ сле-дећи (априлско-мајски) број је проширен Споменаром српских песникиња. који припрема Кристина Павловић Рајић. Поред сталних нових и старих рубрика, Суштина поетике задржала је курс дати шансу свима који задовољавају неке основне уметничке и естетске вредности које смо себи од почетка поставили као уређивачку норму.

Овај часопис окупља креативне људе са свих страна и различитих уметничких опредељења и захваљујући ентузијазму и дарежљивости људи добре воље, а на радост оних чије су се песме, прозни радови, есеји, осврти нашли у овом броју – Суштина поетике биће штампана у нешто већем тиражу од претходног, са жељом да спојимо данашњи технолошки развој с добрим старим временима која носе драж књиге у руци. Уредништво Суштине поетике се нада да ће овакав начин објављивања у будућности бити повремен, а једног дана и уобичајен за сваки број часописа.

 

Анђелко Заблаћански