Суштина поетике

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСT

  <<насловна                    ISSN 2334-9417(Online)  

                


Број 60         Година VI             Јануар/фебруар 2019.             

Излази двомесечно           

Правилник           
 7. 3

. 2019. год. 


https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=href=$url&display=popup&ref=plugin
    
mailto:sustinapoetike@hotmail.com

Реч уредника


Мало руках, малена и снага и онда је тешко овако велики посао, као што је припремање часописа, постићи, одрадити на време и одржати квалитет. Посебно се учи-нило тешким после једног успешног ретроспективног и слављеничког броја. Мала екипа сарадника и моја уредничка маленкост склопили смо шездесети број Суштине поетике првенствено као песнички надахнут часопис, са седамдесетак песама у јануарско/фебруарском броју.

Посебно задовољство нам причињава што имамо ексклузивни интервју с угледним белоруским књиже-вним уредником Алексејем Ивановичем Чаротомзаме-ником директора Издавачке куће Звезда и главним уредником књижевног часописа Њоман, који је боравио у Србији током Сајма књига.

У овом броју смо се мало више посветили преводи-лаштву, па је тако поред белоруске пред-стављена и пое-зија с четири континента, као и савремена украјинска и поезија руских класика. И овог пута нисмо изоставили наше сталне рубрике, али ни кратке приче, есеје и кри-тике.

Мислим да и овај број показује да Суштина поетике и даље расте, не уљуљкујући се у своје петогодишње успе-шно битисање. А настојаћемо да из броја у број све више растемо, да будемо већи а ближи ауторима и читаоцима.

 

Анђелко Заблаћански

главни уредник