Суштина поетике

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСT

  <<насловна                  ISSN 2334-9417 (Online) 

          


Број 62              Година VI                   Мај/август 2019.            
Правилник                30

. 8. 2019. године 

 https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=href=$url&display=popup&ref=plugin
    
mailto:sustinapoetike@hotmail.com


Реч уредника

Од претходног до овог броја Суштине поетике прошло је скоро четири месеца. Не знам да ли сте нас заборавили или смо вам недостајали, али времена није било да се часопис уреди онако како сте навикли. Сезона је годишњих одмора, а и лично сам био заузет припремом и објављивањем моје две нове књиге. Осим времена увек недостаје и средстава, али некако смо затворили финансијски круг да овај, верујем врло добар, 62. број доспе у јавност. До аутора и читалаца.

Пажљиви и стални читаоци нашег часописа приме-тиће да многих, до сада сталних, рубрика нема. Верујем да је дошло до замора месецима се бавити сличном темом, а уметници (писци и песници) брзо се уморе од једноличности. Једноставно, нестане воље и надахнућа. Подстакнут тиме размишљам да извршим (можда већ од следећег броја) мање или веће промене у концепцији часописа, како у садржају, тако и у начину уређивања, дакле уредништву. У техничком смислу промене су увек долазиле у ходу, па ће тако бити и убудуће.

У овом броју највећи простор је заузело преводи-лаштво. Тиме сам веома поносан, јер имамо преводе поезије класика и наших савременика с четири језика. Мада нерадо истичем појединце још у уводној речи, али овог пута ћу направити изузетак и истаћи четворо прево-дилаца чији препеви овом броју дају посебну црту. Захваљујем се проф. др Љубици Несторов, Јарославу Комбиљу, Дајани Лазаревић и Данијели Трајковић. Поред тога, овај број је богат многим песмама наших данашњих песника, животним причама, али и веома снажним прика-зима и освртима које би сваки уредник пожелео у свом часопису.

Ето, нахвалих сопствени часопис као Циганин свога коња, али верујем да нисам претерао, у шта ћете се и сами уверити. Или нећете… Ко зна (ах, нико, нико ништа не зна. Крхко је знање!)1

 

Анђелко Заблаћански

главни уредник


1Из песме Повратак Добрише Цесарића