Суштина поетике
КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС
       <<насловна                      ISSN 2334-9417
 

          Број 33   Година III          Септембар 2016          Излази месечно             Импресум            03. 09. 2016. год.


У овом броју
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=href=$url&display=popup&ref=plugin
       
mailto:poetryaz@hotmail.com


Уместо уводне речи

СЕПТЕМБАР

На врху крошње лист што небу стреми
Недозрелом плоду црв је први гост
Роса хладна - трагови лета неми
И на једну обалу наслоњен мост

Недоумицу новом дану краде
Још врео и ћутљив сунчеви зрачак
Као у оне године безбраде
Јетко се душом проспе наде трачак

Сваки нов дан гњлим се воћем храни
Украј стабла стало минуло време
Где лето, где јесен – на којој страни
Септембар – радост или тешко бреме

Из погледа бежи небо чисто
Вране у магли већ слути јутро свако
Ветар глас носи - никад више исто
Док лист с врха крошње већ пада полако

Анђелко Заблаћански


Стеван Раичковић
СЕПТЕМБАР

Станимо мало, песмо!
Јесмо ли живели, јесмо?

Ти си најлепше сате 
- Јаблани кад се злате

У лакој магли, пени - 
Однела тужно мени.Чему се смеје Ђоконда


Чему се смеје Ђоконда | Невена Лишанин


Невена Лишанин

Вито Николић
СЕПТЕМБАР

Тај сјај заласка, та рана јесен,
Те страсне боје нашег бола
И тихи лист што мрући бљесне
Како да слави сопствени пораз.

Тај чудновати мир небеса,
Та дубока и умна плавет
- није ли, можда све то пјесма
коју би требало знати напамет.