Суштина поетике

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСT

  <<насловна                  ISSN 2334-9417 

          


Број 56/57       Година V         Август/септембар 2018.        

Излази двомесечно          

Правилник         
 
3
0.

09. 2018. год. 


https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=href=$url&display=popup&ref=plugin
    
mailto:sustinapoetike@hotmail.com

Реч уредника


Овај двоброј часописа конципиран је баш на изворном принципу Суштине поетике  – песнички. Нисам то урадио с намером, али приликом одабира радова поезија је била некако упечатљивија у односу на друге садржаје, што ми је као уреднику веома пријало. Не знам колико су песме својим квалитетом уједначене (мислим да јесу), али су по стилу, форми и мотивима врло различите. Та чињеница је битна из разлога што показује да Суштина поетике негује само добру поезију без обзира на поетске стилове и правце. Чини ми се – нема много српских књижевних часописа с таквим уређивачким ставом.  Ако нисам у праву, нека ми опросте на субјективности.

Без обзира што је поезије много више, не сме се заобићи чињеница да су сталне рубрике писане на високом нивоу, понеке мало другачије од навикнутог, али то је нешто што доноси поетски шарм овом часопису. Такође, треба истаћи и неколико прозних радова који својом тематиком, слојевитошћу, ширином душе тескобне терају читаоца да се дубоко замисли над нечим што се не види голим оком мада је у нама и око нас.

На крају, желим да нагласим да од овог броја (56/57) Суштина поетике преузима нумерацију електронског издања (ISSN 2334-9417 Online), тако да ће наредни бројеви бити објављивани упоредо – штампано и електронско издање.

 

Анђелко Заблаћански,

главни уредник

У овом броју

(Читајте у PDF-u и Е-book)


 • Реч уредника
 • У ретровизору (Пише Брана Тарбук)
 • Приказ | Душан Ђорђевић Нишки
 • Трагом писаца | Бранимир Ћосић (Пише Милена Ћировић)
 • Две песме | Ненад Трајковић
 • Ангажована поезија | Благоје Савић
 • Критика (Пише Сања Живковић)
 • Поезија за децу | Јелена Билић
 • Споменар српских песникиња (Пише Кристина П. Рајић)
 • Кад Ерос прозбори | Милутин Живановић
 • Из дијаспоре | Александар Стевановић
 • На рубу сна | Адријана Ранковић
 • Ту поред нас | Јелена Глишић
 • Песме о љубави | Оливера Шестаков
 • Нешто као | Радојка Никић Милиновић
 • Три песме | Марија Јурачић
 • Поезија нашег времена
 • Афоризми | Игор Браца Дамњановић ДИБ
 • Животна прича | Јела Ђуричић
 • Врисак причом | Дијана Тошић
 • Песма или проза | Јелена Стефановић
 • Гледа те душа у очи
 • Украјинска поезија | Бохдана Матијаш
 • Нова књига
 • Уредниково ћоше