http://www.knjizevnicasopis.com
Суштина поетике
ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСT

Излази тромесечно                  Први број је изашао 23. 11. 2013. године                      Правилник                     Импресум

Народна библиотека Србијe 
COBISS.SR-ID 204386828

Суштина поетике

часопис за књижевност са посебним освртом на поезију
У шездесет петом броју Суштине поетике

 

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСTЧасопис Суштина поетике има намеру да књижевност, а посебно поезију приближи читалачкој публици која се, не сопственом кривицом, све више удаљава од читања било чега ако није трач и жута штампа. Обичан човек, у времену брзог живљења, нема времена да истражује већ узима оно што му се нуди. А нуди се све и свашта осим лепе и искрене речи. Кад ово кажемо не мислимо на телевизију и штампу, јер они су већ одавно у трци за новцем изгубили сваки критеријум. Овде мислимо на књижевност, опет кажемо пре свега на поезију, која у трци ко зна за чим, осим бити познат и део естраде, губи лепоту и снагу искрене речи. Проза је постала псовачка, уличног речника и жаргона, а поезија пуко препричавање догађаја око песника, без душе, слике и метафоре.

Овим часпописом покушаћемо некако да вратимо књижевност књижевности, песника песнику, а све заједно читаоцима. Да ли ћемо у томе успети показаће време или упорност аутора окупљених на идеји Суштине поетике.