Суштина поетике
 КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС
________________________________________________________________________________________________________________________6_

    Пет сонета  

 Небојша Бошковић 
 
МАГИЧНИ СОНЕТ

Carol Williams-Butler

Небом крик плавог галеба пуца
и низ минула понире лета,
а моћно у души мојој куца
драго срце с друге стране света.

То се божанска отвара бајка
и хоризонт се смирајем ови,
изрони из таме древна барка
и вечно Анђео над крмом плови.

Звездани прах лелуја с висина,
љупко сребрн одсјај сева
и расипа по смарагдној води.

Буде се сирене из морских дубина,
а с њима чаробну песму пева
златан месец што небом броди.
ДАВНОЈ ЦУРИЦИ

Ветар снене милује траве
и чудно нежан сутон траје,
кô да у висине плаве
два блага ока жално сјаје.

Део си неког белог сна
у ком трне плам у крви,
и срце ово одвећ зна
да вечан је пољубац први.

Могао се опевати не би
и кô да цвили ружа млада
коју дуго носим к теби.

Да л' Небо чује уздах мој
док латица с цвета пада
и низ гроб лепрша твој.
 


 
ЈАГЊЕ

Месец се над горама слути
и за облак већ лице крије,
планули су млечни пути
и срма се литицама вије.

Давно су груди сагореле
кô орла у мутном рову,
сељаци уз казан ракије вреле
из свег грла на мезу зову.

- Зашто нећеш земљаче добри
с нама запеват мало јаче
да се слама јуначко крило.

- Пре но нож фијукну оштри
јер гледах како весело скаче
и из руке ми је воду пило.СИЛА

Сама се песма твори
и са сенима лута,
то груд слутњом гори
кô тихо јесен жута.

Зора ће пусто се дићи
и утваре се виде...
Морао сам отићи
да браним зене Симониде.

Са фреске суза точи
и дише вечна нада
кроз те пресветле очи.

Замрла је плотуна јека
и злослутно пада
сива маглина века.