Суштина поетике
 КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС
________________________________________________________________________________________________________________________14_


 Универзална вриједност јунаштва Бановић Страхиње 
(други дио)

Епски јунак као мотив за настанак драме


Пише: Енеа Хотић
 

„Усмена књижевност представља непрегледно и неисрпно  богатство мисли, осећања и израза. Под њеним утицајем развила се и непрекидно обнављала писана књижевност“, рекао је Војислав Ђурић у својој књизи Постанак и развој народне књижевности, Београд, 1956. године. Да је то тако, свједоче многе пјесме, приче и драмски текстови који настају инспирисани славним личностима наше епике.

Задржаћу се на утицају епске пјесме на развој наше драмске књижевности. Наиме, прерада епских књижевних врста (најчешће приповиједака и пјесама) у драмску форму захтијева да се карактеристично изражајно средство епике – НАРАЦИЈА транспонује у дијалоге и монологе. Најподеснија су она епска дјела чије фабуле у себи носе извјесну драмску напетост, а уз то су богата и дијалозима. Нека дјела писаца из умјетничке књижевности, конкретно из наше књижевности, су доживјела успјеле драматизације. Иначе, под успјелом драматизацијом се може сматрати она која вјештим коришћењем техничких могућности позоришног језика неупадљиво слиједи токове оригиналног текста и успијева да драмски истакне основну пишчеву замисао. На просторима бивше Југославије познате су драматизације Крлежиних романа На рубу памети и Повратак Филипа Латиновића, романа Оскара Давича Песма, Ћопићевих приповиједака и романа Поход на мјесец, Доживљаји Николетине Бурсаћа и Магареће године, затим романа Вечити младожења Јакова Игњатовића, те многих других.

Књижевна критика је јединствена у мишљењу да је једна од најуспјешнијих драматизација која је инспирисана епском пјесмом, управо драматизација Михизове драме Бановић Страхиња. Драма се одликује сталном усмјереношћу на основни проблем издаје, праштања и гријеха. Између многих извођења на сценама позоришта са простора бивше Југославије, значајно је извођење из 2010. године рађено управо по тексту драме Борислава Михајловића Михиза Бановић Страхиња. Представу су извели глумци Народног позоришта из Суботице, а у режији Андраша Урбана на 55. Стеријином позорју. О савременом виђењу проблема и ликова из Михизове драме биће ријечи нешто касније.

Када се говори о односу српске драме и епске поезије, треба рећи да је епска пјесма већ у својој основи драматична, тј. има нужне елементе драме. Преношење или преузимање народне пјесме  у драмском облику може бити у виду дјела која се дословно држи сижеа народне пјесме и оних која видно одступају и удаљавају се од епских узора. И народна епска пјесма у којој је народни пјевач аутор и драма у којој је писац аутор при изградњи јединственог свијета епике и драме, користе своје различите конструктивне поступке: у народној епској пјесми пажња је усмјерена само на основне односе и распоред личности који су неопходни у динамици епске композиционе/наративне шеме, а остале могуће односе међу ликовима само наговјештава или чак и занемарује што је приликом драмског „превођења“ доводило до тога да се морају направити значајне корелације у складу са драмским конструктивним принципима. Пажња се у драми усмјерава на област односа ликова. Наиме, драмски писац, за разлику од народног пјевача, успоставља већи број односа између ликова. Народна пјесма слиједи једноставније односе док је драма заснована на истовремености више односа.

Запажено је да драмски писци који се баве преобликовањем епских пјесама у драмске текстове, не само да задржавају све личности које се помињу у одређеној епској пјесми, већ имају потребу да понекад уведу и неке нове ликове. Драма усложњава карактер односа међу ликовима епске пјесме: умјесто врло једноставних и чак некад само наговјештених односа из народне пјесме на „сцени“ су обогаћени постојећи односи, наравно уз увођење нових односа. Дакле, из односа ПРИПОВИЈЕДАЊЕ – ПРИКАЗИВАЊЕ произлази и другачији приступ ликовима. Драматизатори епске пјесме, њени „преоводиоци у драмски облик“, минималним интервенцијама, вјерним преузимањем тема, садржаја и карактеризације ликова, па чак и конструкције сижеа (заплет – расплет), тежећи дословном пресликавању, преносе често и изворне стихове у функцији драмских „реплика“. Постоје и они творци који преузимају само неке елементе (тему, неке мотиве и ликове) из пјесме, а остало додају у складу са драмским законитостима. Ипак, ваља у свему наћи прави омјер, јер се ради о темама из наше историје. Овдје нарочито истичем осјетљиву тему Косовског боја, гдје би свака наслина измјена која би довела до промјене легенде о Косову, могла наићи на одбијање и неприхватање читалачке или позоришне публике.

Када посматрамо однос епске пјесме и драме на историјске теме, запажамо да се суштинска истинска разлика види у различитом начину обликовања унутрашњег свијета јединственог књижевног дјела; разлика је у томе што се у епској пјесми приповиједа, а у драмском дјелу приказује.

Епска пјесма се преноси слушањем, за разлику од позоришне културе у којој видимо спрегу између оног што гледамо и оног што слушамо. Дакле, однос јунака из епске пјесме и ликова из драме на историјске теме, поред књижевно – историјског гледишта, усложњен је и другим нивоима посматрања као што су: друштвени, социолошки, социопсихолошки, политички, стилски, жанровски и многи други. Епска пјесма служи као инспирација за настанак драмског дјела и писац драмског дјела из њега преузима све што му је потребно, а о чему је било ријечи претходно, али исто тако новонастало дјело добија и друге димензије и тумачења управо због тог пресудног драмског елемента, а то је могућност приказивања на сцени, наравно по пишчевим упутама, али остаје обиљежено редитељском визијом.

Које су разлике између епског јунака и лика из драме? Епски јунак је једино стваран унутар своје судбине и њоме условљеног сижеа пјесме; он не може постати јунак неке друге судбине, па је на тај начин и ограничен иако је у свом свијету итекако снажан и вриједан дивљења. На другој страни, лик из драме је актуализован. Он ступа у везу са стварним животом, са догађајима који се и сад одвијају у животу, у којима и аутор и читаоци учествују. Тиме се ствара могућност блиског контакта између предмета приказивања и садашњости, па и будућности.

 Борислав Михајловић Михиз је, чини ми се, нашао праву мјеру не оскрвнавивши легенду о великом српском јунаку Бановић Страхињи. Он само продубљује мотиве издаје, праштања и невјерства као мотиве који су блиски и савременом човјеку и који се нису показали само у несрећној судбини једног српског јунака прије много вијекова. У својој историјској драми која је заснована на националном миту и косовском предању Михиз тражи упориште за остварење својих ширих драмских идеја. Оно што Борислава Михајловића Михиза чини посебним међу писцима друге половине двадесетог вијека јесте и то што је он оригинално и први посегнуо за мотивима српске историје и мита, али је своје драмске ликове поставио пред савремене егзистенцијалне дилеме и отворио нека морална питања која су важна за све људе уопште, ма гдје они били. Сам аутор је објаснио шта су му била полазишта при писању ове драме: „ Најпре и највише народна поезија.... Затим, аутентични подаци из историје оног времена, слободно третирани и нисам бежао од тога да на тај начин евентуално алудирам на ситуације савременог света“. Кроз схватање историје Михиз указује и на данашње парадоксе у друштву.


(крај другог дијела)