http://www.knjizevnicasopis.com
Суштина поетике

КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС


<<назад                                                                                                                                                                31 
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=href=$url&display=popup&ref=plugin


Критика
Лу – прича о слободној жени | Франсоаз Жиро

Члан уредништва
Пише: Сања ЖивковићКњига Лу, прича о слободној жени је дело есејистичког карактера настало као синтеза ауторкиних истраживања о жени која је оставила значајан траг у психоанализи. Оно се темељи на сазнањима добијеним из Саломиног Дневника, аутобиографије, писама, њених романа и есеја. У погледу структуре подељено је на три дела, при чему се у првом ауторка бави Саломином биографијом, у другом личним освртом на значај њеног лика и дела, и у последњем износи писма, која је Лу размењивала са Ничеом, Рилкеом и Фројдом.

Биографски део књиге, којом се бавимо, најобимнији је, али и најинтересантнији како за читаоце тако и за критичаре. У њему је Жироова исплела причу тако да буде занимљива широком читалачком спектру. Наиме, она вешто износи велики број биографских података, али тако да уз сваки од њих веже занимљиву причу мање познату јавности. Тако када говори да је Лу рано изгубила веру у Бога, Франсоаз приповеда анегдоту о два Снешка, који су према речима Саломиног слуге заправо била два смрзнута просјака. Такође, сазнајемо и да је од Саломе настало Лу  због немогућности свештеника Хенриха Гилоа да изговори њено право име; да је према њему гајила посебну врсту емоција, те да је управо он посредно одредио њену судбину подучавајући је  филозофију, метафизику, Декарту, Волтеру итд. Треба истаћи да, када се говори о овој књизи, углавном налазимо на то да је она прича о вези Лу Саломе и Ничеа, Рилкеа и Фројда, а заправо је много више од тога. Истина је да ауторка сагледава лик ове жене кроз призму њених односа са мушкарцима, са акцентом на три поменута имена, али не на баналан и приземан начин. Пренебрегава се чињеница да је Жироова као битан фактор Луиног живота посматрала и њеног супруга Андреаса. Такође, сваки њен однос са мушкарцима приказује се у функцији дочаравања не само лика жене која је тежила слободи и вишим циљевима, већ и јасније слике поменутих мушкараца. Тако је захваљујући ономе што је осетио након што га је Лу напустила Ниче написао дело Тако је говорио Заратустра, код Рилкеа не само да ће наћи место у његовим Девичанским елегијама, већ ће му променити име од Ренеа у Рајнер, док  ће са Фројдом разменити многа значајна искуства у области психологије. Оно што је, такође, мало познато јавности јесте чињеница да је дуго избегавала да јој се мушкарци физички приближе.

Жироова не само да је спомиње, већ покушава и да пронађе њен узрок, наводећи да се он највероватније налази у раном детињству и односу са братом. Поред мушких уз Луино име спомиње се и неколико женских ликова, од којих су најважнија четири: мајка, усвојена ћерка, Елизабет Ниче, Ана Фројд.  Интерсантно је да се Елизабета и Ана постављају као антиподи, при чему Ничеова сестра гаји  анимозитет према Лу, док је Фројдова ћерка до те мере обожава да ауторка на неколико места истиче да није сигурна да ли је њихов однос сестрински или прелази у неке друге оквире.

У другом делу књиге Франсоаз потцртава шта су циљеви њеног осврта на лик и дело Лу Саломе, као и зашто се одлучила на то да поднаслов књиге буде прича о слободној жени. Трећи део, у којем су писма, расветљава Лу као самосвесну жену, у писмима са Ничеом, као заљубљену жену, у писмима са Рилкеом и као изузетно талентовану жену и доброг психоаналитичара у преписци са Фројдом.

Из свега наведеног можемо закључити да је Франсоаз Жиро саставила биографски мозаик Лу Саломе из личног угла, преко онога до чега је дошла истражујући, али и онога што је дато у препискама, тј. кроз писма. Такође, због сталног варирања научног и књижевног стила,  бројних анегдота, али и много биографских чињеница ово дело је занимљиво штиво из којег се са лакоћом може сазнати много.