http://www.knjizevnicasopis.com
Суштина поетике

КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС


<<назад                                                                                                                                                                22 https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=href=$url&display=popup&ref=plugin
Реч у песми | Санда Ристић СтојановићСУБЈЕКТИВНОСТ

Реч живот завитла
своју субјективност.
Ова паде у песму
коју ишчитава смрт.
Реч живот поче још
субјективнији живот у
песми после тога.
Песма одмахује руком
на то.
Песми је битно да још
увек не личи превише на смрт.
Реч живот, чак ошамари
живот илузија, својом субјективношћу.
Бридење тог шамара спакова
смрт у реч смрт.
А реч смрт осећа се
тако субјективно због тога
у песми.

ОБРТ

Земља напусти неба
неки вербални обрт.

Реч смрт прочита погрешно
речи живот нацрт.

Месец прену месечине
наше преокрет.

Са плафона земље виси
неки неба заокрет.

Реч смрт направи ка
речи живот пробој.

Војска речи напусти
речи песма бој.
 

ОБРТ II

Смрт, умањи живот
за један заокрет.

Сан се ули у
јаве неки чудан преокрет.

Дан нашом ноћи,
своју ноћ пресече.

Месец, измишљеном месечином
нашу месечину сече.

Реч смрт поста
реч живот крајње изненада.

Земља разговара сама
са собом, као неба нада.
 

ВАЖНОСТ

Реч небо шета по
речи земља важно.
Важност речи небо удара
по речи земља, снажно.

Злато песме седи у 
друштву речи која вреди.
Реч банка код
речи песма понекад штеди.
 

ДЕТАЉИ

Један детаљ Сунца пиљи
у зрак будућности.
Облачи се као он у илузије.
Хода као детаљ неба
који је промакао земљи.
Тај детаљ Сунца, зађе
у град.
Пронађе детаљ земље
који се представља као Сунце.
Са фасада својих зракова,
Сунце скиде чак и своје име.
Детаљ града га убеди да
није једини детаљ који постоји.
Детаљ судбине га слика 
за успомену.
Детаљ Сунца, и сада тумара
у једном детаљу града.
Заправо, детаљ Сунца и сада
тумара у једном детаљу
илузија града.


 ПЕСНИКИЊИ

 


  

Санда Ристић-Стојановић

Рођена је у Београду 1974. године. Дипломирала је филозофију на београдском Филозофском факултету. Ауторка је седам књига поезије и једна од четири аутора у заједничкој збирци поезије Из сенке стиха.

Објавила је низ филозофских есеја у зборницима Естетичког друштва Србије. Преводи поезију са енглеског.

Пише и објављује приказе поезије (О. Давичо, П. Крду, Б. Миљковић, Душко Новаковић...).

Била је уредник у издавачкој кући Белетра и уредник књижевног часописа  Ковине  (КОВ).

Члан је Српског књижевног друштва, Удружења књижевника Србије и Естетичког друштва Србије.

Живи у Београду.