Суштина поетике

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСT


<<назад                                                                                                                                                                22 
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=href=$url&display=popup&ref=plugin


Књижевна студија

Пише: проф. др Слађана МиленковићФантастика и чудесно у бајкама


Досадашња књижевно-историјска истраживања код нас поклањала су врло мало пажње проблему фантастике у српској литерарној традицији. У последњих четрдесетак година теоријска мисао о фантастичкој књижевности доживела је у свету интензиван развој. Књижевна фантастика може да егзистира у било ком наративном жанру: роману, епском песништву, драмском стваралаштву, народним причама и бајкама. Још у античко време Платон раздваја mimesis и phantastike као две различите уметничке праксе и естетске концепције. Стога је сасвим оправдано промишљање књижевне фантастике као феномена који у традицији литерарног стваралаштва егзистира од самих почетака па све до данас. Фантастична прича је разнолика, увек нова и ослобођена значења које се раније стиче о њој.

Од године 1865, славне због објављивања Алисе у земљи чуда, па до данас, једна од манифестација слободног и романтичног духа у литератури била је форма позната као фантастична прича (фантазија). Премало се пажње посвећивало универзалности фантастичне приче. Била она нонсенсна, филозофска или духовна она се обраћа некрутореалистичком духу без обзира у којој земљи постојао. Заиста је универзална јер фантастична прича барата елементима који су заједнички целом човечанству, крајњим жељама које нису ограничене ни расом, ни погледом на свет, ни бојом, бави се слабошћу и величином људи, њиховим надама и страховима и чежњама, вечним проблемом борбе између добра и зла. Реализам у уобичајеном смислу те речи, саздан је од елемената који се мењају од времена до времена, од земље до земље. Стварност фантастичног је непроменљива и универзална стварност која досеже своју властиту димензију.

Одатле следи да први захтев фантастичне приче мора бити уверљивост. Унутар неверодостојности мора се налазити веродостојност, унутар ирационалности рационалност, унутар сна збиља. Стога да би уопште била прихватљива фантастиична прича мора бити плод високог реда имагинације, слободна, а ипак под контролом природе света што га сама ствара. Њене су вредности у имагинацији, у саосећању и разумевању, у визији и вери, у стимулисању и инспирацији. Друга урођена карактеристика фантастичне приче је оригиналност. Постоји само једна прича о Пепељуги, само једна прича о Аждаји и царевом сину. Покушаји имитације су бледи и плитки када се упореде са оригиналом. То је неизбежно јер да буде успешна, фантастична прича мора бити емоционално уверљива, мора бити искрена; да би била искрена мора бити израз индивидуалног духа и темперамента. Потребно је највеће знање, мудрост и интуиција, да би се написала прихватљива фантастична прича јер, мада је њена тематика изграђена око фундаменталних истина, њени јунаци су често са другог краја неког света, време какво је у стварности не постоји, а ипак приче морају бити логичне, догађаји се морају одвијати нормално, заплет мора бити до климакса, расплет мора бити разуман Фантастика за децу настаје као последица специфичног односа деце према свету реалности. Она не анализира свет на један директан начин,али показује да је тим светом незадовољна. На један скоро интуитиван начин дете осећа сву несавршеност овога света у коме се његове жеље не могу испунити, због чега се тражи спас у неком другом који је ослобођен свих недостатака које ову реалност чине неприхватљивом. Дечја машта није деструктивна него стваралачка. Она је слободна игра која нас изненада пребацује у један свет <кобајаги> у коме су могуће најразличитије и најнеобичније трансформације.

Значајно место у истраживању фантастике припада Зорану Мишићу и едицији Орфејкоју је он покренуо у контексту оживљавања рецепцијско-критичког интересовања за фантастику и објављивао током шездесетих година двадесетог века. Тако су на нашем језику објављена класична дела светске фантастике (Џ. Свифта, Хоторна, Поа, Гогоља, Новалиса и других писаца), антологијски прегледи француске (чији је састављач Мишић), руске и пољске фантастике уз исцрпне предговоре.

Читајући Андерсенове бајке или приче Иване Брлић - Мажуранић дете учи разликовати причу од стварности и потребно је да то дете одрасте,да постане човек, па да схвати како је фантастика дечје приче симпатични патуљак пред монструозном фантастичношћу стварности (Цвитан 1970. 145). Фантастика књижевности за децу полази од претпоставке да се дете већ суочило са монструозном фантастичношћу стварности и да се код њега јавља жеља за њено превазилажење. Та фантастика има своје посебне изворе и смисао који се врло често не поклапа са фантастиком других песничких форми.

Код нас, па и на страни под фантастиком се са доста неодмерености подразумева све или готово све, што верно не репродукује стварност. Све што необичношћу свог облика изазива чуђење проглашава се чудесним, све што није природно приказује се као натприродно, свака некомуникативност представља се као вид езотеричне комуникације, у сваком сложенијем начину писања наилази се траг ониричног тајанства. Фантастика се на тај начин изједначује са херметичном, поетском, алегоријском, па и са сваком другом врстом литературе која не репродукује верно спољашњи изглед ствари (Антологија, 1960. 8).

У књижевности за децу поетска и алегоријска проза често се изједначавају са фантастиком углавном због тога што нам сликом или атмосфером дају представу која није идентична са реалношћу. Ипак, фантастична представа је аутономна, док алегоријска мора да значи нешто.

Делотворна снага маште у бајкама

 

Машта је основно средство за обликовање светова и појмова, а језик за обликовање приче као уметности паралелне животу и сличне животу. За бајку нема границе између стварног и замишљеног света. Време и место у бајци нису одређени. Развој бајке је прожет маштовитошћу, испољене кроз необичне догађаје и ликове. Уметност бајке настаје са маштом.

У бајци је све могуће. Невероватни догађаји се догађају обичним људима. Оно што се догодило не зна се ни када ни где, бајка не зна за границе. Таквим поимањем могућности остваривања снова и жеља, бајка нуди наду да се све може постићи где год и кад год човек живи, само ако довољно јако нешто жели. Најчешће се дететов поглед на свет поклапа са погледом на свет у бајкама, а машта служи да се човек извуче из несигурности, несамопоуздања, неверовања и оствари највећи свој домет оличен у најскривенијим тежњама. Деца верују у фантастику, али то престаје кад одрасту. Маштање је свакако потребно да се изнађу решења за тренутне животне задатке. Уз помоћ маште налази се за мноштво проблема разноликост решења. Пребогат свет маште води у другу супротност, а то је везивање за свет фантазије и сужени оквир од неколико жеља, све због различитих страховања. Маштом се обогаћује живот, спречава се стереотипност. Визија будућности ће се остварити уколико постоји вера у снагу маште. Дете машта о оним деловима живота који њега тренутно занимају јер не може знати куда треба да иде. Бајка нуди правац, маштајући, подстиче се нада без које је немогуће суочити се са животом.

 

Чудесност у бајци

 

Народна бајка не тумачи и не одгонета свет, већ тај свет сугерише и ствара. Бајка свет сматра филозофско-поетски и у томе се битно разликује од митско-историјског схватања света. Зато бајци нису потребна имена јунака. Бајку само иманентна логика њене усмене природе обавезује на основне законитости форме, структуре, имагинације од којих и потичу опште појединости: бројеви, утврђени почеци и завршеци, магијске формуле и магијске радње и друга стајаћа места свих бајки.

Чудесност је доминантна у природи народне бајке. Њена функција налази се у значењима бајке али је природа те чудесности важнија за дух и дубљи приповедачки смисао, за виши ниво сложености и за адекватни израз психолошке природе, односно антрополошке природе света који садржи. Природа чудесности у бајци истоветна је природи лепоте и аналогна њеном облику. Чудесност је у бајци постигнута у склопу бајке у целини, по општем принципу добра и зла, по којем је и подељен свет бајке и по којем су поларизовани њени јунаци. Добро и зло су опште категорије које у два основна правца усмеравају природу чудесности добра и зла и имагинацију, односно мотиве који су одређени овим двема категоријама. Видове добра и зла усмени приповедач изражава имплицитном фантастичном причом о јунаку и његовом необичном животу. Зло, оличено у чудесним и натприродним силама у бајци је надвладано само изузетним имагинативним оличењем добра у исто таквим релацијама чудесности која је само емоционално појачана. Место природе чудесности између потребе за лепотом с једне стране и односа добра и зла с друге стране, може се представити кроз сваку бајку и показати њену јачину и моћ. Усмена имагинација у бајци хоће да оствари немогуће, хоће сваком да да оно што нема. Како човек по природи оскудева у многим стварима, тако је свет тих ствари сразмеран и аналоган могућностима усмене фантастике.

Фантастика народне бајке нема границе: све је могуће. Бескрајне метаморфозе, преобраћање људских обличја као и обличја биљака и животиња. Наша народна бајка зна за повраћање изгубљеног вида и изгубљеног живота, за претварање воде у вино, за преобраћање жене у краву, птице у девојку и за друге примере чудесности. У поларизованости света бајке на свет двора тј. царски свет и свет народа тј. прости свет, усмени приповедач је увек на страни народа из којег наравно, потиче, па је народу, односно јунаку бајке који је изузетан појединац подарио својства чудесности. Чудесности у бајкама представљају супститут неке изузетне особине којом се јунак бајке издваја из народа, надвладава све препреке и доспева до крајњих граница. У том тренутку у бајци долази до брисања граница између опречних и удаљених светова, савршенства и склада којем бајка од почетка тежи. Зна се закон бајке: закопано благо може узети само одабрани, онај ко први дође до њега, ко га усни, ко га заслужи, као што до царске кћери може доспети само онај ко је први, најбољи, изузетан. У бајци нема понављања. У бајци нема случаја. Пепељугина папуча илуструје овај смисао потпуности света бајке. У познатој причи о Пепељуги није се ни могло случајно десити да њена ципелица одговара нози друге девојке. Начин и дух изузетности могао је да настане само у оној свести савршеној и сјајној као злато.

 

Литература
  • Лакићевић, Драган (1986). Природа усмене књижевности, Нови Сад: Братство-јединство.
  • Латковић, Видо (1967). Народна књижевност, Београд: Научна књига
  • Миленковић, Слађана, (2007). Дете и књига, Сремска Митровица Висока школа струковних студија за образовање васпитача.
  • Мишић, Зоран (1976). Критика песничког искуства, Београд.
  • Стефановић Караџић, Вук (1986). Српске народне бајке, Београд: Рад
  • Цвитан, Далибор (1970). Права и лажна фантастика, Нови Сад.