Суштина поетике

КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИС


<<назад                                                                                                                                                             _22_
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=href=$url&display=popup&ref=pluginПриказ

Мотив смрти  у поезији Симе Пандуровића 


  
Пише: Гордана ДимитријевићСима Пандуровић представник је књижевног покрета који је направио преокрет у дотадашњој српској књижевности. Као представник српских модерниста, симболиста и декадената Пантуровић је доживео врло оштру критику збирке Посмртне почасти (1908)  о којој је Јован Скерлић написао да је „једна књижевна зараза“, а да је песник „смртно жалостан као човек који је много живео и којега је живот у свему обмануо“.

Не треба заборавити да је Скерлићево схватање формирано под утицајем руских социјалних утилитариста 19. века и да је он од књижевности тражио једну врсту друштвеног мисионарства, а пре свега просветитељску улогу. Скерлић је имао велико поверење у друштвену снагу књижевности, прецењујући врло често њену стварну моћ. Веровао је да би песник попут Симе Пандуровића могао својим песмама, у којима доминира песимизам и деструкција, утицати негативно на расположење читалаца. Са друге стране, млади су са одушевљењем прихватили Пандуровићеву лирику, уз истицање њене вредности која се огледала у новим темама и осећањима. У своме времену Пандуровићев песимизам и нихилизам деловали су као појава неке врсте „антипоезије“. То је био покушај да се преокрене скала оних вредности које су дуго у поезији биле признате за основне.

Песник трезвеног и рационалног духа, какав је био Пандуровић, бавио се помало неочекивано метафизичким темама: оним стањима живота и смрти која је Достојевски називао проклетим стањима. Међутим, за разлику од других песника који су смрт везивали са слутњом о блаженству иза звезданог бескраја, као што је то био случај са Ракићем, Сима Пандуровић смрт доживљава реалистички, без потајне песничке наде да се са телом и душом може збити било шта друго осим труљења и ишчезнућа. Смрт је коначни и неопозиви победник света, а у њеној победи нема ништа лепог, а још мање узвишеног.

 

Ја ипак видим из мртвачких кола

Невине људе, и крај злобе њине;

Осећам снагу целог светског бола

Знам да су деца земље и прашине.

 

Умиру зраци, природна лепота.

Телеса јадна, болесна и трома

Жена и људи, болних од живота

Прате ме немо до мог вечног дома.  

(Мизерере)

 

У његовим песмама мотив смрти је приказан изразито антирелигиозно. Пандуровић не прихвата смрт као спас или утеху, мисао о смрти  је мисао и мртвачком ковчегу, и о гробу у влажној јесењој земљи у којој тело изједају црви. Смрт све побеђује, вредности не могу одолети времену и пропадању. Она је лишена лепоте, узвишености и достојанства. У песми Мизерере надмоћ смрти над човеком је надмоћ силе чија победа никад не може бити тријумфална.

Иако опседнут смрћу и пропадањем, Пандуровић стално осећа потребу да славу смрти умањи или да је бар донекле осујети:


И дугачка је наша лудост само

Што верујемо у преокрет свега

Кад ипак добро и сигурно знамо

Да је све исто: пре и после њега.

 

Најзад, ништа, драга, није тако скупо,

Да би за њим облак тешке туге осто.

Све на овом свету свршава се просто,

Одвише просто и очајно глупо. 

(Исти крај)


Разочарање, уништене амбиције, пропадање идеала је основни разлог песниковог песимизма, неверовања у живот, али то ипак не глорификује свеприсутну смрт. Овај однос према смрти је чисто рационалан, међутим,  у неколико песама Пандуровић уноси мотив смрти и мотив љубави, стварајући при том сасвим нови облик давнашњег мотива мртве драге. Он је са мотивом умрле драге донео другачије осећање модерног човека, бунтовника против устројства света који ипак мирно прихвата животну неминовност.

 

Она, без сумње, лежи овде смерно,

С надама мојим обојеним смрћу,

И не зна да је походим још верно;

А жути црви око ње се згрћу,

 

И пију очи, моје очи сјајне,

И троше тело, илизију снова,

И снове моје раскидају бајне,

К'о ветар мајско цвеће кестенова. 

                                             (Мртви пламенови)

 

Натуралистички описи телесног пропадања жене коју је волео пропраћени су муклим акордима смрти. Љубав и драга нису светли тренуци животне радости, већ се доживљавају као нешто што је постојало и пропало у ругобној смрти. Ово представља још један покушај да се „слава смрти“ осујети, драга није на небу, међу звездама, него у гробу, сва у језивом распадању. Тон у песми је одмерен и хладан, а поједине песничке слике и визија гробног мрака изазивају језу читалаца.

 

Пандуровићев  песимизам  се разликује од песимизма Ракића. Док Ракић дрхти због пролазности и налази се између рационалног и емотивног, Пандуровић се намерно и отворено суочава са „светом болова“, изразито истичући зло које хара светом, обухвата и уништава све, почев од љубави па до живота самог. За разлику од Ракића који је веровао у младост и живот, Пандуровић је готово мазохистички уживао у сопственом јаду, без жеље да се из тог пакла извуче на сунце, међу људе. По томе је он од свих српских песника најближи Бодлеру, француском претечи симболизма.